1. <ol id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></ol>

    <rp id="fmqqj"></rp>
   2. <rp id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></rp>

   3. 幼兒園幼兒大班春語文期末試題

    類別:語文試卷 更新時間:2019年01月10日 13:31:54

    此試卷格式為:WORD DOC格式,紙張:A4,頁數:2頁。

    幼兒園幼兒大班春語文期末試題

     幼兒大班春語文期末試題姓名:          分數:

     一、小朋友你們能幫助字母寶寶找到家嗎?(20分)s   e   r   zh   a   ie   n   u   w   o二、我會拼,還能寫一手好字。(10分)chūn fēng    zhòng shù    xiǎo chí    xī guā     kuài lè(         )  (         )  (        )  (       )  (        )三、我會標聲調"   ""  ""   ""  "。(10分)gong   hui  mei  you   dui   chong  liang   jian   shuo   hua公    會   美   右    對    沖     涼     見    說    話四、背唐詩,填空。(24分)小    池(    )眼(    )聲惜細流,(    )蔭照(    )愛晴柔。

     (    )荷(    )露(    )(    )角,(    )(    )蜻蜓(    )上(   )。

     五、寫筆順。(12分)例:                ( 4  )畫男:                (   )畫;女:                (    )畫;因:                (   )畫;為:                (    )畫;車:                (   )畫;方:                (    )畫;六、讀拼音填空。(9分)b-ái-(     )     m-ā-(    )        x-üé-(    )n-ǚ-(      )     f-(    )-fēng     q-(    )-qīnd-(   )-duì      j-ǖn-(     )       p-(    )-pǎo七、背《媽媽的愛》這篇課文。(10分)八、畫一幅春天的景象圖。(5分)媽媽的愛

    提示:上圖為該試卷的WORD截圖,下載后可直接打印,請點擊下方按鈕下載該試卷
    上一篇:幼兒園第一學期大班拼音期末考試試卷
    下一篇:沒有了
    語文試卷相關
    • 幼兒園試卷分類
    • 將此試卷分享到:
    • 語文試卷最新更新
    神马理伦午夜…级_一区二三区三区高中清_韩国专线一区二三区丫头
     1. <ol id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></ol>

      <rp id="fmqqj"></rp>
     2. <rp id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></rp>