1. <ol id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></ol>

    <rp id="fmqqj"></rp>
   2. <rp id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></rp>

   3. 幼兒園大班期末考試卷 (數學)

    類別:數學試卷 更新時間:2019年01月10日 13:34:56

    此試卷格式為:WORD DOC格式,紙張:A4,頁數:4頁。

    幼兒園大班期末考試卷 (數學)

     幼兒園大班期末考試數 學 試 卷姓名                 班級               總分一、請小朋友按要求仔細分,仔細填。(4分)(            )                               (                    )(            )                               (                    )二、填空。(前3題每空2分,第4題每空1分,共23分)①② 9里面有(   )個1           9添上1是(    )③ 下面的方框里一共有(    )個圖形,   排在第(    )個④找規律填數三、把圓圈上面的數字按要求填到圓圈里  (6分)1  2  3   4   5   6  7   8    9  10四、轉換填空  (6分)1元=(  )角      10個1元是(   )元    10角=(    )元1角=(  )分      10個1分=(    )角    2元= (    )角五、看一看,連一連(6分)9:00               10:08                   8:00六、看圖列式計算。(1小題8分,2小題6分,3小題5分,4小題5分,共24分)①  ☆☆☆☆☆                          ☆☆☆☆☆☆☆☆☆                          ☆☆☆☆☆□+□=□     □-□=□□+□=□     □-□=□蘋果和梨、香蕉不規則擺放:

     、      有(    )個,      有(    )個,      有(    )個。

     、     和     一共有多少個?列式計算。

     、      和     一共有多少?列式計算。

     七、在〇填上>、<或 = (共9分)。

     9〇6            4〇11        6+6〇1421〇12         12-8〇8        3〇1+9八、計算(每空1分,共22分)① 6+2=□     12-6=□    5+7=□    8+8=□12-5=□      9+7=□   16+4=□   14-7=□②10-8-1=□                      6+6-5=□□③16  -  8 =□                      16+8=□1  6+  8

    提示:上圖為該試卷的WORD截圖,下載后可直接打印,請點擊下方按鈕下載該試卷
    數學試卷相關
    • 幼兒園試卷分類
    • 將此試卷分享到:
    • 數學試卷最新更新
    神马理伦午夜…级_一区二三区三区高中清_韩国专线一区二三区丫头
     1. <ol id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></ol>

      <rp id="fmqqj"></rp>
     2. <rp id="fmqqj"><strike id="fmqqj"><u id="fmqqj"></u></strike></rp>